Jesteś tutaj: Start / Kontakt

Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbowie
ul. Parkowa 1, 21-080 Garbów
REGON: 431030065
NIP: 7132440840

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 18:00 (rejestracja)
Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 18:00 (poradnie)

Rejestracja pacjentów:
Tel. 81 501 80 34
e-mail: rejestracja@spzozgarbow.pl

Przychodnia Garbów
Poradnia POZ - Podstawowa Opieka zdrowotna tel. ...................
Punkt Pobrań tel. .......................
Poradnia Reumatologiczna tel. .......................
Gabinet USG tel. .......................
Administracja tel. .......................

Formularz kontaktowy

Kontakt
Dane kontaktowe:
LUB
Twój numer IP: 3.239.59.31 | ec2-3-239-59-31.compute-1.amazonaws.com | 3.239.59.31

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w korespondencji jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbowie, ul. Parkowa 1, 21-080 Garbów, e-mail: rejestracja@spzozgarbow.pl, nr tel.: 81 501 80 34.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i e), art. 7 i art. 9 ust. 2 RODO i w celu realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do zakończenia postępowania w sprawie a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec sposobu takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi na działania Administratora w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Publiczny Zakładem Opieki Zdrowotnej w Garbowie:
Adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Adres poczty elektronicznej: rejestracja@spzozgarbow.pl
Telefon kontaktowy: 81 501 80 34