Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbowie

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

2022-01-26

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

Czytaj więcej o: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)